Verbouwing Haghakerk

Verbouw Haghakerk: It giet oan!

Op korte termijn kunnen we starten met de verbouw. Dat betekent dat 25 juni 2023 voorlopig de laatste dienst in de Hagha kerk zal zijn. Vanaf 25 juni zal de kerk leeggehaald worden. Dit betekent dat zaken die we blijven gebruiken beschikbaar zijn en andere zaken grotendeels worden opgeslagen in Heeg en Sneek. Op 1 juli zal met een aantal vrijwilligers alle losse spullen uit de kerk gehaald worden. Wat betreft de diensten; na 25 juni zullen de diensten voor een groot deel in de St. Josephkerk plaats vinden of op een andere locatie. Houd vooral de website en Trijelûk in de gaten.

Nog even een terugblik:

De Inloopavond op 30 mei hebben een aantal van u bezocht. In deze avond werden de belangstellenden meegenomen in ontwikkelingen de afgelopen jaren waarin het besluit om de Hagha kerk te verbouwen is genomen, de procedure bij de gemeente SWF en de bouwcommissie die sinds de zomer van 2022 aan de slag is om de offertes up to date te maken. Tijdens de inloop werden een aantal mooie tips meegegeven als verlichting, mogelijkheid om gezamenlijk met de Parochie gezamenlijk vieringen te organiseren en de verwarming. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest op 30 mei te komen en/ of vragen te hebben dan kunt u Elizabeth van Berkum benaderen.

Werkzaamheden zomerperiode:

Op het moment is de planning van de bouwwerkzaamheden nog niet helemaal rond. Wel zal, zodra de kerk leeg is en de houten vloer verwijderd, een archeologisch onderzoek plaats vinden. We verwachten dat dit voor de zomervakantie is afgerond zodat de daadwerkelijke verbouw na de bouwvak kan starten.

Vrijwilligers:

Als er werk is wat door vrijwilligers gedaan kan worden zullen we dat u laten weten. We starten met een interieurcommissie na de zomervakantie. Hier zullen we een aantal mensen voor benaderen.

Tot slot:

In de komende tijd zullen we in Trijelûk ongeveer 1x per 2 maanden (zo nodig vaker) een update over de verbouw plaatsen.

terug

Agenda

St. Joseph

zo 16 jun 2024 om 9.30 Koffiedrinken

St. Joseph

zo 23 jun 2024 om 11.00

St. Joseph

zo 30 jun 2024 om 9.30

St. Joseph

zo 07 jul 2024 om 9.30

St. Joseph

zo 14 jul 2024 om 9.30 Koffiedrinken

Adventskalender

 

Website

Samen maken we de website en onze Facebookpagina up-to-date en levendig!
Daar hebben we hebben we jullie inbreng bij nodig. Heeft u/ heb jij een bericht voor deze website? Een mooie foto, of moet er iets gewijzigd worden?
Stuur dan je bericht in een mail naar: websitepknheeg@gmail.com