Vooraf

Omdat we het verlangen hebben wat flexibeler te zijn in onze activiteiten en de bezinnings- en ontmoetingsbijeenkomsten, zeker in deze onzekere tijd, verschijnt er dit jaar niet een volledig ingevuld jaarprogramma. Dat geeft ons ook meer gelegenheid in te haken op actuele thema’s. Activiteiten worden vermeld op deze pagina van de website en zijn ook altijd terug te vinden in de agenda.


 

Gespreksavond: Godsbeelden

We kennen allemaal God als de oude van dagen, zoals op bovenstaand fresco van Michelangelo. Maar door de eeuwen heen is Hij op heel wat wijzen verbeeld. Aan de hand van verschillende kunstwerken gaan wij in gesprek over ons eigen Godsbeeld. 

Wat: Gespreksgroep over Godsbeelden
Waar: Haghakerk (kerkzaal i.v.m. gebruik beamer)
Wanneer: Woensdag 27 oktober
Hoe laat: 19.30 uur
Opgeven: dswarnarvandenberg@outlook.com of via 06-40503430

 

Boekbespreking: Adam

LET OP: DEZE BIJEENKOMST IS VERPLAATST NAAR WOENSDAG 6 OKTOBER OM 14.00 UUR. AANMELDEN KAN NOG.

Wat: Boekbespreking 'Adam' van Henri Nouwen
Waar: Consistorie Haghakerk
Wanneer: woensdagavond 29 september
Hoe laat: 19.30 uur
Opgeven: dswarnarvandenberg@outlook.com of via 06-40503430

Jeugd

Jeugd activeiten

Lees hier verder over alle activiteiten die binnen onze Gemeente worden georganiseerd voor de jeugd. 

Agenda

Haghakerk

do 26 mei 2022 om 9.30 Hemelvaart

Haghakerk

zo 29 mei 2022 om 9.30

Moderamenvergadering

wo 01 jun 2022 om 19.30

Haghakerk

zo 05 jun 2022 om 9.30 Pinksteren
Koffiedrinken

Kerkenraadsvergadering

wo 08 jun 2022 om 19.30

Website

Samen maken we de website en onze Facebookpagina up-to-date en levendig!
Daar hebben we hebben we jullie inbreng bij nodig. Heeft u/ heb jij een bericht voor deze website? Een mooie foto, of moet er iets gewijzigd worden?
Stuur dan je bericht in een mail naar: websitepknheeg@gmail.com