Kerk-zijn tijdens corona

Update: 10-08-2021

Samen met de landelijke versoepelingen zijn ook bij ons in de kerk weer meer dingen mogelijk. Wel vragen we u nog altijd om bij klachten thuis te blijven en/of afspraken met bezoekmedewerkers af te zeggen. In de Haghakerk zijn ongeveer 40 kerkgangers per dienst mogelijk. Opgeven hiervoor is niet nodig, maar we rekenen op uw begrip als er geen ruimte meer is. U wordt in de kerk naar een plaats geleid, zodat we elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren en er zoveel mogelijk kerkgangers op 1,5 meter passen. We zijn dankbaar om ook weer te kunnen zingen, al is het nog ingetogen. Kunt u niet komen, maar wilt u wel meeleven? Onze kerkdiensten worden deze periode live met beeld uitgezonden via YouTube. In verband met auteursrechten blijven deze diensten slechts een week online staan. Op kerkdienstgemist zijn de diensten met alleen geluid langere tijd terug te luisteren. 

In het bezoekwerk proberen we zoveel mogelijk vooraf even contact te hebben. Meldt het gerust als u bezoek nog niet ziet zitten, omdat u bijvoorbeeld in een kwetsbare groep valt. Ook kan het zijn dat we in verband met coronagerelateerde klachten onverwachts af moeten zeggen. We proberen dan z.s.m. een nieuwe afspraak te maken. Ouderlingen en bezoekmedewerkers bepalen zelf of zij het verantwoord achten op bezoek te komen. 
In deze coronatijd spreken we elkaar minder op straat. We horen niet altijd alles wat er speelt achter de voordeur. Geef het dus gerust door! We horen het liever een keer extra, dan dat we ergens niet van op de hoogte zijn. 

Activiteiten en andere bijeenkomsten uit het jaarprogramma zijn afgelopen jaar helaas geschrapt. Hoe het komende jaar eruit ziet is voorlopig nog koffiedik kijken. We gaan op zoek naar een manier om vanaf september/oktober op een flexibele manier nieuwe toerustings- en ontmoetingsactiviteiten te organiseren. Deze worden standaard gecommuniceerd in it Trijelûk. 

 

terug

Agenda

Gespreksavond: Godsbeelden

27 okt 2021 om 19.30

R.K.K.

31 okt 2021 om 19.30

Website

Samen maken we de website en onze Facebookpagina up-to-date en levendig!
Daar hebben we hebben we jullie inbreng bij nodig. Heeft u/ heb jij een bericht voor deze website? Een mooie foto, of moet er iets gewijzigd worden?
Stuur dan je bericht in een mail naar: websitepknheeg@gmail.com