Ichthuskerk

Ichthuskerk

De geschiedenis van de Ichthuskerk begint met de doleantie, van 1886 toen de breuk met de hervormde gemeente een feit was. De eerste paar jaar hielden de dolerenden de beschikking over het kerkgebouw. De nieuwe hervormde kerkenraad was het hier niet mee eens en spande een proces aan. Dat door de dolerenden werd verloren. Daar moest naar een ander onderkomen worden gezocht. In eerste instantie werd die gevonden in de christelijke school, wat later de Gereformeerde school was. Er werd naarstig gezocht naar een andere plaats. Er waren twee mogelijkheden: de Herberg van Rudolphie aankopen, wat nu (Landswelvaren) is. Of nieuw te bouwen op een stuk land aan de Schatting. Na rijp beraad werd voor de laatste optie gekozen, mede door dat de benodigde bouwgrond geschonken werd door dhr. J.W.Visser, architect Tjeard Kuypers werd gevraagd om de bouwtekening te maken. Na een paar tekeningen te hebben gemaakt, kon 11 mei 1889 de aanbesteding zijn beslag krijgen. Drie aannemers van Heeg konden hier op inschrijven. De hoogste inschrijving was 18.539 gulden. De laagste was Lammert Tammes de Vries voor 15.900 gulden. Die het ook werd gegund. De eerste steen werd op 11 jullie gelegd door dhr. J.W.Visser (Schenker van het land) De aannemer bleek zich toch verrekend te hebben. De uiteindelijke kosten kwamen op 20.600. gulden. In januari 1890 wordt de kerk in gebruik genomen. Het is de grootste Nederduits Gereformeerde kerk van zuid west Friesland. De preekstoel was een schenking van de fam. Hoekstra. De fraaie kanselbijbel en de klok was een geschenk van dhr.G.P.Hoekstra en zijn vrouw, bij de gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk.

In 1967 vond onder leiding van het architecten bureau Visser en Zondag een grote restauratie plaats. Wat het interieur van de kerk danig veranderde. De fraaie preekstoel verdween, ook werden de zuid en de noord kraken verwijderd. De oost kraak werd vernieuwd, er kwamen allemaal nieuwe banken in. Het orgel bleef helemaal in tact. Op 10 oktober 1976 kon de vernieuwde kerk weer in gebruik worden genomen.

Nadat de gereformeerde gemeente in 1995 een federatie aanging met de hervormde kerk, dat uitliep op een fusie in 4 januari 2009 kreeg de Gereformeerde kerk de naam Ichthuskerk.

Door de fusie ontstond er één Protestantse gemeente, met twee kerkgebouwen, wat op den duur niet langer te bekostigen was. Na jaren van heen en weer gepraat, is er in 2020 besloten de Ichthus kerk te verkopen. Koper is geworden dhr. Jeroen van den Adel uit Deventer, die er appartementen in wil bouwen.

De laatste dienst was op 31 mei 2021.
Meer over deze dienst is te vinden onder dit en dit artikel.

Op de website van Gereformeerde Kerken zijn ook twee artikelen over de Ichthuskerk te vinden: over de geschiedenis en over het afscheid

terug

Agenda

St. Joseph

zo 16 jun 2024 om 9.30 Koffiedrinken

St. Joseph

zo 23 jun 2024 om 11.00

St. Joseph

zo 30 jun 2024 om 9.30

St. Joseph

zo 07 jul 2024 om 9.30

St. Joseph

zo 14 jul 2024 om 9.30 Koffiedrinken

Adventskalender

 

Website

Samen maken we de website en onze Facebookpagina up-to-date en levendig!
Daar hebben we hebben we jullie inbreng bij nodig. Heeft u/ heb jij een bericht voor deze website? Een mooie foto, of moet er iets gewijzigd worden?
Stuur dan je bericht in een mail naar: websitepknheeg@gmail.com