Geschiedenis

De geschiedenis van de protestanten in Heeg begint aan de Tsjerkebuorren, waar eerst een middeleeuwse kerk stond, die gewijd was aan de heilige Christoforus, maar in 1745 werd vervangen vanwege bouwvalligheid. Een deel van dit gebouw staat nog steeds, maar de voorkerk en de toren werden veranderden door een grote verbouwing in 1840.
De geschiedenis van predikanten loopt terug tot 1580, toen de pastor uit Uitwellingerga overkwam. Hoewel zijn namen, Bernardus Christophorus Boni (1580-1581), een Rooms-Katholieke afkomst doen vermoeden, is dat hij de eerst bij ons bekende protestantse predikant in Heeg.
In Heeg hebben in de 19e eeuw een aantal bekende predikanten gestaan, zoals ds. J.W. Felix (1853-1860), die net als zijn voorganger ds. J.J. Knap (1845-1853) een groot vertegenwoordiger was van het Friese Réveil. Deze opwekkingsbeweging bracht in Heeg onder ds. Felix veel nieuwe energie in de kerken, door zijn heldere Bijbelse, persoonlijke preken.
Ds. Felix was het oneens met ds. Abraham Kuyper over de uitverkiezingsleer, maar kon de intellectuele discussies wel waarderen. Helaas bracht deze leer zoveel discussie binnen de Hervormde Kerk dat het tot een kerkscheuring kwam, de Doleantie. Ds. Felix, die elders zijn standplaats had gevonden, bleef hervormd, maar de toenmalig predikant in Heeg, ds. Lútzen Wagenaar (1884-1889), werd gereformeerd. Hij nam een grote groep Hegemers mee in deze kerkscheuring, waarna er een tweede kerk werd gebouwd, de Gereformeerde Kerk aan De Skatting. Zo’n honderd jaar lang bleef deze kerkscheuring in stand en behielden beide kerken hun eigen predikanten. In de loop van de tijd zocht men echter toch meer toenadering.
Ds. J. van der Veen (1981-1985) en ds. N.J. van den Herik (1985-1991) bleken de laatste predikanten in de Gereformeerde Kerk te zijn. Bij de Hervormde Gemeente waren dat ds. A. Griffioen (1966-1991) en ds. G.P. den Hollander (1993-2005), al was onder ds. Den Hollander vanaf 1995 al sprake van een federatie tussen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. De beide kerkgebouwen werden in deze periode omgedoopt tot Haghakerk (aan de Tsjerkebuorren) en Ichthuskerk (aan de Skatting).
In 2006 kwam ds. E.J. Keulen (2006-2016), hoewel officieel beroepen door de Hervormde Gemeente werd de samenwerking bekrachtigd door een fusie, in navolging van de fusie van de landelijke kerken tot één PKN (Protestantse Kerken Nederland). Sindsdien is de eenheid hersteld en vinden we elkaar onder de noemer: Protestantse Gemeente Heeg. In 2020 werd besloten de Ichthuskerk te verkopen, in 2023 wordt de Haghakerk verbouwd om de gemeente ook in de toekomst te voorzien van een goed gebouw. 

terug

Agenda

St. Joseph

zo 19 mei 2024 om 11.00 Pinksteren

St. Joseph

zo 26 mei 2024 om 9.30

St. Joseph

zo 02 jun 2024 om 11.00

Talma State

vr 07 jun 2024 om 15.30 Heilig Avondmaal

St. Joseph

zo 09 jun 2024 om 11.00 Heilig Avondmaal

Adventskalender

 

Website

Samen maken we de website en onze Facebookpagina up-to-date en levendig!
Daar hebben we hebben we jullie inbreng bij nodig. Heeft u/ heb jij een bericht voor deze website? Een mooie foto, of moet er iets gewijzigd worden?
Stuur dan je bericht in een mail naar: websitepknheeg@gmail.com