Afghanistan

Rutte sprak afgelopen week de volgende woorden: "Nederland doet er alles aan om ambassadepersoneel, tolken en ‘anderen die onze bescherming verdienen’ weg te krijgen uit Afghanistan. Maar het is ingewikkeld."

Ik moest denken aan Abraham komt als vreemdeling in een land, dat aan hem en zijn nakomelingen beloofd wordt. Lot is oostelijker gaan wonen in de buurt van Sodom en Gomorra. En dan volgt in Genesis 14 een (voor mij) onbekend gedeelte uit de Bijbel, maar bijzonder actueel: er breekt oorlog uit in het gebied. De hele regio is onrustig, de ene koning na de andere trekt ten strijde en het is haast onnavolgbaar hoe de machtsverhoudingen liggen. Het doet me denken aan Afghanistan in deze dagen. Hoe in één klap alle stabiliteit uit de regio verdwenen is, de ene groep door de andere wordt verslagen, gevangen genomen en berecht (of terechtgesteld).

In Genesis komt ook Lot in handen van de vijand terecht en wordt hij weggevoerd. Dan grijpt Abraham in. Niet om er beter van te worden, want alles wat hij buitgemaakt heeft geeft hij terug. Maar wel om een einde te maken aan het geweld en de onderdrukking. Op zijn ingrijpen keert de stabiliteit in de regio terug. Naast Lot, bevrijdt hij ook de vrouwen en andere krijgsgevangenen. En alles wat eerder buitgemaakt was uit de regio brengt hij veilig terug, zonder er zelf iets van te willen zien.

Na twintig jaar in Afghanistan is gebleken dat ‘het westen’ er niet in geslaagd is echte stabiliteit te creëren. Waar dat in zit, is niet aan mij om te beoordelen. Maar waar Abraham ingrijpt om de slachtoffers van deze oorlogen veilig terug te brengen, sprak Rutte vooral over hen ‘die onze bescherming verdienen’. Op dat verdienen bleef ik wat haken. Want Lot had niets verdiend, nadat hij van Abram gescheiden was. En draait ons hele geloof niet om het feit dat we genade niet verdienne, maar desondanks mogen ontvangen?

Een collega, ds. Gerard Wolfert, bleef op hetzelfde woord haken en schreef er het volgende gedicht over:

verdiend
ik droomde van vrijheid,
van vrede en recht
maar ontwaak in een wereld
waar men nog steeds vecht
pas als ik aan jou
mijn waarde laat zien
pas dán mag ik zeggen:
‘k heb bescherming verdiend

zie mij daar hongerig,
dorstig, ziek staan
een vreemde, een naakte,
gevangen Afghaan
durf je te kijken,
kijk je dwars door mij heen?
wie waagt het te helpen,
wie herkent mij meteen?

ik droomde van vrijheid,
van vrede en recht
maar ontwaak in een wereld
waar men nog steeds vecht
pas als ik aan jou
mijn waarde laat zien
pas dán mag ik zeggen:
‘k heb bescherming verdiend

Bron: https://www.domineegerard.nl/2021/08/verdiend/

terug

Agenda

St. Joseph

zo 21 jul 2024 om 11.00

St. Joseph

zo 28 jul 2024 om 9.30

St. Josephkerk

zo 04 aug 2024 om 11.00

St. Josephkerk

zo 11 aug 2024 om 9.30 Koffiedrinken

St. Josephkerk

zo 18 aug 2024 om 11.00

Adventskalender

 

Website

Samen maken we de website en onze Facebookpagina up-to-date en levendig!
Daar hebben we hebben we jullie inbreng bij nodig. Heeft u/ heb jij een bericht voor deze website? Een mooie foto, of moet er iets gewijzigd worden?
Stuur dan je bericht in een mail naar: websitepknheeg@gmail.com