Diaconie

Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Omzien naar elkaar. Mensen ondersteunen in eigen dorp, provincie, land en wereldwijd. Het mooie van diaken zijn is dat je, namens de gemeente, echt iets kunt betekenen voor mensen in de buurt en verder weg.
Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen die geen ondersteuning door de burgelijke gemeente kunnen krijgen. In Fryslân ondersteunen we jaarlijks verschillende projecten. Ook bij (natuur)rampen dragen we een steentje bij.

Verder helpt de Diaconie bij de vieringen van het Heilig Avondmaal in Talma State en de kerk.

Via collectes, giften en acties zamelen wij geld in. De gelden die we krijgen, geven we hetzelfde jaar ook weer uit. Onder de diaconie valt ook de werkgroep Kerk in Actie.

terug

Agenda

Hagha

28 nov 2021 om 9.30

Moetsje en Ferbine

03 dec 2021 om 9.30

Website

Samen maken we de website en onze Facebookpagina up-to-date en levendig!
Daar hebben we hebben we jullie inbreng bij nodig. Heeft u/ heb jij een bericht voor deze website? Een mooie foto, of moet er iets gewijzigd worden?
Stuur dan je bericht in een mail naar: websitepknheeg@gmail.com