Wijkindeling

Wijk 1

Ouderling:              Wietske Bergsma, tel. 0515443259, wietskebergsma@gmail.com
Diaken:                   Anita Grunsfeld
Straten:                  De Burd, Tuskenwei, Weisleatstrjitte, Túnstrjitte, Nijedyk, Wilhelminawyk, It Sypke, Tsjerkebuorren, Harinxmastrjitte, Pharshoeke, Bûterhoeke, Suderhaven, Nijewâl, De Syl.


 

Wijk 2: Talma State

Bezoekwerk:            Bezoekerscommissie.
Ouderenpastor:       Ds. Do Kisjes-de Vries, tel. 06-44636680, d.kisjesdevries@agilos.nl
Diaken:                    Jaap Hofstra

 

Wijk 3

Ouderling:              Riekje Terpstra-Weersma, tel. 0515-442579 feite.terpstra@kpnmail.nl
Diaken:                   Jelke Vellinga
Straten:                  Smelwar, Breewar, De Houw, De Skatting, Tollewei, De Campen, Koaldyk, It Eilân.

 

Wijk 4

Ouderling:              Gatske Boersma-Bonnema, tel. 0515-443465, boerbon@ziggo.nl
Diaken:                  Coby Joustra
Straten:                  Tsjerkesleatswei, Skarspaed, Djipsleatswei, Hinxtepoelpaed, Hollingerstrjitte, It Fabryk, Lytshuzen, De Skatting 2-8

 

Wijk 5

Ouderling:              Reinschje Hiemstra- Krikke, tel. 0515 469663, scribaatheeg@gmail.com
Diaken:                  Gert Goelema
Straten:                  Molefinne, Reidfinne, De Jister, De Homeie, De Ekers. It Gerslân, De Simmerkrite, De Sleatswâl. 

Wijk 6

Ouderling:              Marianne de Haan, tel. 0615141303, mjdehaanheeg@ziggo.nl
Diaken:                   geen
Straten:                  Helling, Wite Muonts, Spinnekop, De Draei, Gouden Boaium, It Bûtlân, Osingahuzen, Alde Skatting, It Swee, It Fjild, De Daam, De Opper

 

 

terug

Adventskalender

 

Agenda

Haghakerk

zo 26 mrt 2023 om 10.30 5e Zondag Veertigdagentijd

Nederlandse les Oekraine Heeg

do 30 mrt 2023 om 19.30

Haghakerk

zo 02 apr 2023 om 9.30 Palmzondag

Haghakerk

do 06 apr 2023 om 19.30 Witte Donderdag

Talma State

vr 07 apr 2023 om 15.30 Goede Vrijdag

Website

Samen maken we de website en onze Facebookpagina up-to-date en levendig!
Daar hebben we hebben we jullie inbreng bij nodig. Heeft u/ heb jij een bericht voor deze website? Een mooie foto, of moet er iets gewijzigd worden?
Stuur dan je bericht in een mail naar: websitepknheeg@gmail.com