Voorlopig beleidsplan

Visie
In het voorjaar van 2020 hebben we vol goede moed een start gemaakt met deze vraag naar de kern van ons kerk-zijn. De kerkenraad kwam daarbij tot de volgende visie voor onze gemeente:
"Als Protestantse Gemeente Heeg willen we vanuit het verhaal van Christus Gods liefde uitdragen, door Gods Geest geïnspireerd omzien naar onze medemens, ver weg en dichtbij."

Tijdelijk beleidsplan
Terwijl we in volgende vergaderingen bovenstaande visie verder uit wilden werken tot beleid, begon in maart de coronacrisis en ging het land in lockdown. Vergaderen werd moeilijker en het was belangrijk te kunnen schakelen in de actuele ontwikkelingen. Bovendien blijkt in deze tijden van corona een week of een maand vooruitkijken al zeer onzeker te zijn, terwijl we in het beleidsplan voor vier jaar vooruit proberen te kijken. 
Om deze reden hebben we een tijdelijk beleidsplan opgesteld, dat voor de komende 1,5-2 jaar beleid uitstippelt om de kern van ons kerk-zijn te ontdekken. We hopen daarmee voorbereid te zijn op een toekomst, waarin de verwachting is dat er minder handen beschikbaar zijn voor het werk dat we vanuit onze gemeente willen verzetten. Deze zoektocht moet leiden tot een gericht en uitgewerkt beleid op de verschillende gebieden van taken en activiteiten in onze gemeente.

ANBI Diaconie